گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان 2 دسامبر2016

جلسه ماهانه اعضای  نمایندگی  پاکستان  در روزجمعه 2 دسامبر 2016 ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای نمایندگی و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع برسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و به مناسبت روز جهانی معلولین در اتاق پالتاک نمایندگی پاکستان  برگزار گردید و این جلسه سخنرانیهای متنوعی را بهمراه داشت که به سمع و نظر شما عزیزان میرسد. ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در آرشیو صدا | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی مالزی 1 دسامبر2016

جلسه ماهانه اعضای  نمایندگی  مالزی  در روزپنجشنبه 1 دسامبر 2016 ساعت 16 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای نمایندگی و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع برسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و به مناسبت روز جهانی ویروس ایدز در اتاق پالتاک نمایندگی مالزی برگزار گردید و این جلسه سخنرانیهای متنوعی را بهمراه داشت که به سمع و نظر شما عزیزان میرسد. ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در آرشیو صدا | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه سخنرانی ماهیانه اعضای کمیته محیط زیست در تاریخ 27 نوامبر 2016

جلسه سخنرانی ماهیانه اعضای کمیته محیط زیست درتاریخ 27 نوامبر ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای فعال کمیته وهمراهی سایر دوستان فعال حقوق بشربه صورت عمومی دراتاق پالتاک برگزار گردید . همکاران ما درکمیته با موضوعات مختلف در زمینه های محیط زیستی ایران سخنرانی هایشان را ایراد نمودند.علاقه مندان میتوانند گزارش فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند. ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در آرشیو صدا | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ 23 نوامبر 2016

این جلسه در تاریخ 23 نوامبر 2016 ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک کمیته برگزار گردید که همراه بود با سخنرانیهای اعضای حاضر در چلسه که از علاقه مندان دعوت مینماییم از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند. ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در آرشیو صدا | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه سخنرانی ماهیانه اعضای کمیته کودک و نوجوان در تاریخ 23 نوامبر 2016

جلسه سخنرانی ماهیانه کمیته کودک  و نوجوان به مسئولیت خانم سپیده نامور درتاریخ 23 نوامبر 2016 ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای فعال کمیته وهمراهی سایر دوستان فعال حقوق بشر  به صورت عمومی دراتاق پالتاک برگزار گردید همکاران ما درکمیته کودک با موضوع کودک آزاری درایران سخنرانی هایشان را ایراد نمودند و علاقه مندان میتوانند گزارش این جلسه را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در آرشیو صدا | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 22 نوامبر 2016


نشست ماهانه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوانان و دانشجویان روزسه شنبه 22 نوامبر ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی به همراه تنی چند از فعالان حقوق بشر و تعدادی میهمان از اقسا نقاط جهان درفضای مجازی« پالتاک » برگزار شد که بسیار مورد توجه حاضرین قرارگرفت، در پایان هربخش از سخنرانی ها که عموما توسط اعضای کمیته انجام شد مشارکت، همراهی و همفکری حضار نیز چشمگیر بود، طول مدت 5/2 ساعت جلسه تعداد شرکت کنندگان بسیار متغیر بود اما افرادی نیز در تمام این مدت حضور داشته و در بحث گفتگو مشارکت داشتند.
علاقه مندان میتوانند از طریق لینک های زیر به متن کامل این جلسه دسترسی داشته باشند.

ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در آرشیو صدا | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته آموزش و پژوهش 22 نوامبر 2016

این جلسه در تاریخ 22 نوامبر  2016 در ساعت 17 بوقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته و جمعی دیگر از فعالان حقوق بشر در اتاق پالتاک کمیته آموزش و پژوهش  برگزار گردید.که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در آرشیو صدا | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه 19 نوامبر 2016

جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه به مناسبت روز جهانی تلویزیون در روز شنبه 19نوامبر 2016 ساعت 19به وقت اروپای مرکزی و 21به وقت ترکیه با حضور اعضای نمایندگی و جمعی دیگر از فعالان حقوق بشر در اتاق پالتاک نمایندگی ترکیه برگزار گردید . این جلسه با سخنرانی های متنوعی همراه بود که به سمع و نظر علاقه مندان میرسد.
ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در آرشیو صدا | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نروژ و دانمارک 20 نوامبر 2016

یکشنبه 20 نوامبر 2016 ، نمایندگی دانمارک کانون دفاع از حقوق بشر درایران  به همراه اعضاء این نمایندگی و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک نمایندگی برگزار گردید که میتوانید از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشید.

ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در آرشیو صدا | پاسخ دهید:

گزارش صوتی میزگرد کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 18 نوامبر 2016

جلسه ميزگرد و مشاركت در گفتگو با موضوع ايا خصوصی سازی ميتواند موجب رشد و استقلال در هنر تئاتر شود ؟ در ساعت 19 در روز 18 نوامبر با حضور سخنرانان عليرضا اسدبگی ، مرضيه بردبار ،مهدی گلسفيدی و ميهمان ويژه برنامه كارشناس ارشد تئاتر اقای اميد سرپرست ومجری و برگذار كننده جلسه بهروز خسروی و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک کمیته هنر برگزار گردید که تقدیم حضور علاقه مندان میگردد.

میز گزد با موضوع : ايا خصوصی سازی ميتواند موجب رشد و استقلال در هنر تئاتر شود ؟

ارسال شده در آرشیو صدا | پاسخ دهید: