بایگانی دسته: کمیته آموزش

گزارش جلسه سخنرانی کمیته آموزش در تاریخ 2 نوامبر 2015

جلسه سخنرانی کمیته آموزش در تاریخ 2 نوامبر 2015 با حضور جمعی از فعالان حقوق بشر در اتاق پالتاک این کمیته نیز برگذار گردید,دوستان عزیز میتوانند گزارش صوتی برنامه  اجرا شده در این نشست را از فایل  ضبط شده زیردریافت کنند. … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کمیته آموزش | پاسخ دهید:

گزارش جلسه سخنرانی کمیته آموزش در تاریخ 7سپتامبر 2015

جلسه سخنرانی کمیته آموزش در تاریخ 7سپتامبر 2015 با حضور جمعی از فعالان حقوق بشر در اتاق پالتاک این کمیته نیز برگذار گردید,دوستان عزیز میتوانند گزارش صوتی برنامه  اجرا شده در این نشست را از فایل  ضبط شده زیردریافت کنند. … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کمیته آموزش | پاسخ دهید:

جلسه سخنرانی کمیته آموزش در تاریخ 22 یونی 2015

جلسه سخنرانی کمیته آموزش در تاریخ 22 یونی 2015 با سخنرانی خانم فاطمه قنبری و با حضور جمعی از فعالان حقوق بشر در اتاق پالتاک این کمیته نیز برگذار گردید,دوستان عزیز میتوانند گزارش صوتی برنامه اجرا شده در این نشست … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کمیته آموزش | پاسخ دهید: