بایگانی دسته: رادیو

برنامه هشتاد و سه به تاریخ 8.10.2015

خبر (آقای خداکرمی – خانم مریم مرادی) داستان ماه ( خانم مرادی) زندانیان سیاسی و عقیدتی (خانم زهرا لطفی – امیر مهدی پور )

ارسال شده در رادیو | پاسخ دهید:

گزارش برنامه هشتاد و یک به تاریخ 25.9.2015

خبر (آقای خداکرمی – مریم مرادی)  داستان ماه ( خانم درویشیان)  تعریف فعال حقوق بشر  زندانیان سیاسی و عقیدتی (خانم زهرا لطفی – امیر مهدی پور ) میزگرد هفته ( مارال الیاسی و امیر نیلو ) کارشناس : خانم مرسده قائدی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در رادیو | پاسخ دهید:

گزارش برنامه هشتاد رادیو به تاریخ 13.8.2015

خبر (آقای خداکرمی – پریسا حسین پور – شیرکو احمدی) زن در جمهوری اسلامی ایران (خانم الیاسی) کارشناس : خانم مریم مرادی دادخواهی ادیبانه (خانم بهادری )

ارسال شده در رادیو | پاسخ دهید:

برنامه هفتاد و نهم به تاریخ 30.7.2015

خبر (خانم سید هاشم – پریسا حسین پور – شیرکو احمدی) میزگرد هفته ( مارال الیاسی و امیر نیلو ) کارشناس : سوسن بهار , موضوع : کودکان کار زن در جمهوری اسلامی ایران (خانم الیاسی) کارشناس : خانم قنبری … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در رادیو | پاسخ دهید:

گزارش برنامه هفتاد و هشتم رادیو به تاریخ 16.7.2015

خبر (خانم نظری – پریسا حسین پور – شیرکو احمدی) تفسیر خبر ( خانم پور حسینی) میزگرد هفته ( مارال الیاسی و امیر نیلو ) کارشناس : آقای بندری , موضوع : کم آبی زن در جمهوری اسلامی ایران (خانم … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در رادیو | پاسخ دهید:

گزارش برنامه هفتاد و ششم رادیو به تاریخ 25.6.2015

خبر (خانم سید هاشم – پریسا حسین پور – شیرکو احمدی) تفسیر خبر ( خانم پور حسینی) میزگرد هفته ( مارال الیاسی و امیر نیلو ) کارشناسان : آقایان بلدی و حمیدی , موضوع : زندانیان سیاسی داستان ماه ( … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در رادیو | پاسخ دهید:

گزارش برنامه هفتاد و چهارم رادیو به تاریخ 11.6.2015

خبر (آقای خداکرمی – پریسا حسین پور – شیرکو احمدی) تفسیر خبر ( خانم پور حسینی) داستان ماه ( خانم سجادی) پیام آوران صلح (خانم بهادری) زندانیان سیاسی و عقیدتی (خانم زهرا لطفی – امیر مهدی پور ) خبر ورزشی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در رادیو | پاسخ دهید:

گزارش برنامه هفتاد و سه رادیو به تاریخ 28.5.2015

خبر (رامین توکل- پریسا حسین پور – شیرکو احمدی) تفسیر خبر ( مریم پور حسینی) میزگرد هفته ( مارال الیاسی و امیر نیلو ) کارشناس : فرشته ناجی , موضوع : مطبوعات در ایران پیام آوران صلح (آذر بهادری) زندانیان … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در رادیو | پاسخ دهید:

گزارش برنامه هفتاد و دو رادیو به تاریخ 21.5.2015

خبر (آقای خداکرمی) تفسیر خبر ( خانم پور حسینی) پیام آوران صلح (خانم بهادری) داستان ماه ( خانم درویشیان) زندانیان سیاسی و عقیدتی (خانم زهرا لطفی – امیر مهدی پور ) زن در جمهوری اسلامی ایران (خانم الیاسی) کارشناس : … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در رادیو | پاسخ دهید:

گزارش برنامه هفتاد و یک رادیو به تاریخ 14.5.2015

خبر (خانم قادری – پریسا حسین پور – شیرکو احمدی) تفسیر خبر ( خانم پور حسینی) پیام آوران صلح (خانم بهادری) زندانیان سیاسی و عقیدتی (خانم زهرا لطفی – امیر مهدی پور ) خبر ورزشی ( آقای حقیقت بین) زن … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در رادیو | پاسخ دهید: