بایگانی ماهیانه: ژوئن 2014

گزارش چهارمین رویداد جانبی در بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران

دوشنبه 16 ژوئن 2014 (26 خرداد 1393) در جريان بيست و ششمين اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، چهارمين رويداد جانبى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، برگزار شد. گزارش محمد جاوید گوانی

ارسال شده در آرشیو تصاویر | پاسخ دهید:

کلیپ فراخوان کانون جهت شرکت در برنامه امنستی هانوفر

تهیه کلیپ وعکسهاتوسط:خانم سارا منظری Video produced and taken photo by Mrs. Sara manzari

ارسال شده در کلیپ ها | پاسخ دهید: