بایگانی ماهیانه: مارس 2015

کلیپ میزگرد برنامه 61 رادیو با موضوع اعدام

ارسال شده در رادیو, کلیپ ها | پاسخ دهید:

جلسه سخرانی نمایندگی دانمارک در تاریخ 8 مارس 2015

در تاریخ 8 مارس 2015 همکارانمان در نمایندگی دانمارک(کانون دفاع از حقوق بشر در ایران)جلسه ای را برگذار کردنددر مورد نقض حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران که این جلسه در اتاق پالتاک کانون دفاع از حقوق بشر در ایران … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در آرشیو صدا | پاسخ دهید:

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هانوفر و الدنبورک_برمن در تاریخ 7 مارس 2015

جلسه سخنرانی ماهانه (نمایندگی هانوفر و اولدنبورگ)در تاریخ 7 مارس 2015 در اتاق پاتاک کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگذار گردید حاضرین در جلسه :خانمها : صدیقه جعفری ، مرسده حصیران ، مریم جواهری ،نینا سبز ،فیروزه خرم روز … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در آرشیو صدا | پاسخ دهید:

گزارش جلسه عمومی کانون در تاریخ 1 مارس 2015

جلسه عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ 1 مارس 2015 در اتاق پالتاک کانون و با حضور اعضاء و مسئولین نمایندگی ها و کمیته ها برگزار شد،مسئولیت این جلسه را آقای طاهرخانی و ضبط صدا را آقای … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در آرشیو صدا | پاسخ دهید: