گزارش صوتی و تصویری مجمع عمومی سالیانه کانون 6 نوامبر 2016

جلسه سالیانه مجمع عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران از ساعت 11 صبح به وقت اروپای مرکزی در شهر هانوفر المان با حضور جمع کثیری از اعضا و فعالان حقوق بشر و مهمانان ویژه به صورت حضوری و … ادامه خواندن گزارش صوتی و تصویری مجمع عمومی سالیانه کانون 6 نوامبر 2016