گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از محیط زیست 14 اگوست 2017

این جلسه در روز دوشنبه 14 اگوست 2017 ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست در ماه گذشته و بررسی مشکلات زیست محیطی از منظر مدیریتی و هچنین موارد دیگر در اتاق پالتاک کمیته برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند گزارش فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

اقای نادر زندی : گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست در ماه گذشته

خانم مریم مرادی : بررسی مشکلات ریست محیطی از منظر مدیریتی

اقای تقی صیاد مصطفی : بررسی زیست محیطی با بازیافت و کوچک کردن زباله

اقای شاهرخ نجاتی : نظام جمهوری اسلامی ایران و محیط زیست

بحث ازاد : بحران آب و پیآمد آن (خشکسالی، بیکاری،مهاجرت و.)

این نوشته در آرشیو صدا ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.