دریچه ای رو به اگاهی (بررسی اسیب های اجتماعی جوانان با رویکرد حقوق بشری)

نظر به اینکه موضوع جوان و شناسایی حقوق بشر آنها یکی از دغدغه های نهادهای بین المللی است ، اهمیت این موضوع در جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه مورد ارزیابی قرار میگیرد ؟
نقش دولتها در شناسایی حقوق بشر برای جوانان چگونه است ؟
با نگاهی به محدودیت های موجود برای جوانان در ایران همچون شکاف طبقاتی – تبعیض جنسیتی – وجود بالاترین نرخ بیکاری در کشور – عدم دسترسی به آموزش و نداشتن نمایندگان سیاسی جوان در کشور – جوانان چگونه میتوانند به حقوق خود دست یابند ؟

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
میهمان برنامه : خانم فرح دوستدار محقق در علوم سیاسی و اجتماعی و نویسنده کتابها و مقالات متعددی به زبانهای آلمانی و فارسی در موضوعات دموکراسی ، فلسفه سیاسی و تحقیقات زنان
با اجرای : خانم مریم مرادی
تدوین : محمد گلستانجو

این نوشته در کلیپ ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.