گزارش صوتی جلسه سخنرانی مشترک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی 24 اگوست 2017

جلسه مشترک سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و  نمایندگی مالزی در روز پنجشنبه مورخه 24 اگوست 2017 ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی با موضوع جایگاه حقوق بشر در اسلام و روز جهانی انسان دوستی و برده داری و با حضور اعضای کمیته ادیان و نمایندگی مالزی و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک نمایندگی برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

اقای محمد حسین برزی : رابطه اسلام با حقوق بشر

اقای تقی صیاد مصطفی : بررسی برده داری مدرن در ایران

اقای حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی : مفهوم صلح در اعلامیه جهانی حقوق بشر

اقای احسان حیاک : جایگاه حقوق پیروان سایر ادیان در اسلام 

خانم مریم مرادی : حق دوست داشتن زمینه ساز تعهدات انسانی

بحث ازاد : وضعیت قضایی پیروان سایر ادیان در ایران بخش1

بحث ازاد : وضعیت قضایی پیروان سایر ادیان در ایران بخش2

این نوشته در آرشیو صدا ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.