گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نورد راین وستفالن 19 اگوست 2017

این جلسه در روز شنبه مورخ 19 اگوست 2017 ساعت 16 به وقت اروپای مرکزی با بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و وضعیت جوانان در ایران با حضور اعضای نمایندگی و تنی چند از مهمانان دیگر در اتاق پالتاک نمایندگی برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

اقای مسعود نقلی : مقابسه اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی  ایران

خانم دکتر زهرا ارزجانی : علل تعیین روز جهانی انسان دوستی

اقای امیر صابرپور : نگاهی به وضعیت جوانان در ایران

خانم فریبا مرادی پور : چرایی مبارزه با آزمایش های هسته ای

این نوشته در آرشیو صدا ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.