اعتراضات مردم شهرهای مختلف ایران 11 دی ماه 1396

شهرستان تبریز

اعتراضات مردم تبریز و شهرهای ترک زبان 11 دی ماه 96

تهران

فیلمی از قیام مردم ایران و تهران در 11 دی ماه 96

شهرستان سنندج

تظاهرات مردم شهرستان سنندج 11 دی 1396

شهرستان ایذه

تظاهرات مردم ایذه و تصرف دفتر امام جمعه و ادارات 11 دی ماه 96

شهرستان شیراز

تظاهرات مردمی شیراز در 11 دی ماه 96

خارج از کشور

تظاهرات مقابل کنسول‌گری ایران در کپنهاگ 11 دی ماه 96

حمایت ایرانیان مقیم هامبورگ از مردم ایران مقابل کنسول‌گری ایران 11 دی 96


اعتراضات مردم تبریز و شهرهای ترک زبان 11 دی ماه 96


فیلمی از قیام مردم ایران و تهران در 11 دی ماه 96


تظاهرات مردم شهرستان سنندج 11 دی 1396


تظاهرات مردم ایذه و تصرف دفتر امام جمعه و ادارات 11 دی ماه 96


تظاهرات مردمی شیراز در 11 دی ماه 96


تظاهرات مقابل کنسول‌گری ایران در کپنهاگ 11 دی ماه 96


حمایت ایرانیان مقیم هامبورگ از مردم ایران مقابل کنسول‌گری ایران 11 دی 96