اعتراضات مردم شهرهای مختلف ایران 12 دی ماه 1396

از سراسر ایران

ششمین روز؛ ادامه اعتراضات مردمی در حداقل ۱۱ شهر ایران

تهران

تهران میدان انقلاب روز سه شنبه 12 دی 96 

شهرستان کرج

تظاهرات مردم کرج و حمله نیروهای امنیتی 12 دی 96

شهرستان رشت

خیزش سراسری مردم دلیر رشت بر ضد فقر و فساد گسترده در 12 دی‌ماه 96

شهرستان اصفهان

تظاهرات مردم اصفهان 12 دی 96

تظاهرات شبانه فولادشهر اصفهان سه شنبه ۱۲ دیماه 96

شهرستان اهواز

نیروهای امنیتی با ماشین سنگین از روی مردم رد شدند اهواز 12 دی 96

شهرستان ابادان

تظاهرات مردم شهرستان ابادان 12 دی 96

شهرستان شیراز

تظاهرات در شیراز و درگیری تن به تن مردم با نیروهای امنیتی 12 دی ما 96

 شهرستان همدان

مردم همدان در مقابل نيروهاى ضدشورش نشان دادند از چيزى نميترسند

شهرستان مسجد سلیمان

تظاهرات مردم مسجد سلیمان 12 دی ماه 96

تظاهرات مردم شهرستان مسجد سلیمان 12 دی 96

شهرستان تویسرکان

تظاهرات مردم شهرستان تویسرکان 12 دی 96

شهرستان دلفان لرستان

تظاهرات مردم دلفان لرستان 12 دی 96

 خارج از کشور

تظاهرات ایرانیان شهر گوته بورگ (یوتبری) سوئد مقابل کنسول‌گری ایران در حمایت از مردم ایران

مقابل کنسولگری ایران در مونیخ حمایت از قیام مردم ایران 12 دی 96


خیزش سراسری مردم دلیر رشت بر ضد فقر و فساد گسترده در 12 دی‌ماه 96


تظاهرات در شیراز و درگیری تن به تن مردم با نیروهای امنیتی 12 دی ما 96


مردم همدان در مقابل نيروهاى ضدشورش نشان دادند از چيزى نميترسند


تظاهرات ایرانیان شهر گوته بورگ (یوتبری) سوئد مقابل کنسول‌گری ایران در حمایت از مردم ایران


تظاهرات مردم مسجد سلیمان 12 دی ماه 96


تهران میدان انقلاب روز سه شنبه 12 دی 96


تظاهرات مردم کرج و حمله نیروهای امنیتی 12 دی 96


مقابل کنسولگری ایران در مونیخ حمایت از قیام مردم ایران 12 دی 96


تظاهرات مردم اصفهان 12 دی 96


نیروهای امنیتی با ماشین سنگین از روی مردم رد شدند اهواز 12 دی 96


تظاهرات شبانه فولادشهر اصفهان سه شنبه ۱۲ دیماه 96


تظاهرات مردم شهرستان مسجد سلیمان 12 دی 96


تظاهرات مردم شهرستان تویسرکان 12 دی 96


تظاهرات مردم شهرستان ابادان 12 دی 96


تظاهرات مردم دلفان لرستان 12 دی 96


ششمین روز؛ ادامه اعتراضات مردمی در حداقل ۱۱ شهر ایران