اعتراضات مردم شهرهای مختلف ایران 14 دی ماه 1396

 تهران

تجمع خانواده بازداشت شدگان در مقابل زندان اوین 14 دی 96

تظاهرات مردم دلاور تهران در چهارراه توحید 14 دی 96

خروشِ مردم دلیر تهران در چهارراه امیراکرم 14 دیماه 96

کرج

قیام شبانه مردم قهرمان کرج 14 دی 96

قم

قیام مردم مظلوم قم در 14 دیماه 96

 اصفهان

تظاهرات مردم اصفهان پنجشنبە 14دی 96

قیام شبانه شاهین‌شهری‌های متعصب 14 دیماه 96

مشهد

تظاهرات مردم غیور مشهد در 14 دیماه 96

رشت

خروش مردم رشت در هشتمین روز اعتراض 14 دیماه 96

شیراز

تظاهرات مردم شیراز 14 دی 96

شیرازی‌ها در اعتراض 14 دی 96

الیگودرز

تظاهرات مردم الیگودرز 14 دی 96

 خرم اباد

حضور اراذل و اوباش برای سرکوب مردم خرم‌آباد 14 دی 96

تویسرکان

ويدئوی پخش نشدە از تظاھرات حق طلبانە تویسرکان

کامیاران

خروش مردم غیور کامیاران در 14دی‌ماه 96

تظاهرات مردم غیور کامیاران در 14دیماه 96

سنندج

خروش مردم غیور سنندج در 14دیماه 96

بوکان

تظاهرات مردم بوکان در 14 دیماه 96

دزفول

تجمع اعتراضي مردم قهرمان دزفول 14 دی 96

سیستان و بلوچستان

ببینید چطور بلوچ‌ها فریاد جانم فدای ایران میگویند 14 دی 96

کرمانشاه

تظاهرات مردم کرمانشاه 14 دی 96

مردم کرمانشاه چهارراه نوبهار 14 دی 96

مبارزات مردم کرمانشاه 14 دیماه 96

 خارج از ایران

پیام پرویز صیاد در حمایت از تظاهرات سراسری ایران 14 دی 96

تجمع اعتراضی مقابل سفارت ایران در تفليس گرجستان 14 دی 96

تجمع ایرانیان مقیم فنلاند در حمایت از مردم مظلوم ایران 14 دی 96

گوگوش خواننده محبوب ایرانیان در حمایت با اين راه اگر با هم بمانيم 14 دی ماه 96


تجمع خانواده بازداشت شدگان در مقابل زندان اوین 14 دی 96


تظاهرات مردم اصفهان پنجشنبە 14دی 96


حضور اراذل و اوباش برای سرکوب مردم خرم‌آباد 14 دی 96


پیام پرویز صیاد در حمایت از تظاهرات سراسری ایران 14 دی 96


تجمع اعتراضی مقابل سفارت ایران در تفليس گرجستان 14 دی 96


ببینید چطور بلوچ‌ها فریاد جانم فدای ایران میگویند 14 دی 96


تجمع اعتراضي مردم قهرمان دزفول 14 دی 96 


تجمع ایرانیان مقیم فنلاند در حمایت از مردم مظلوم ایران 14 دی 96


تظاهرات مردم کرمانشاه 14 دی 96


مردم کرمانشاه چهارراه نوبهار 14 دی 96


تظاهرات مردم شیراز 14 دی 96


شیرازی‌ها در اعتراض 14 دی 96


قیام شبانه مردم قهرمان کرج 14 دی 96


تظاهرات مردم الیگودرز 14 دی 96


خروش مردم غیور کامیاران در 14دی‌ماه 96


خروش مردم غیور سنندج در 14دیماه 96


تظاهرات مردم دلاور تهران در چهارراه توحید 14 دی 96


خروشِ مردم دلیر تهران در چهارراه امیراکرم 14 دیماه 96


مبارزات مردم کرمانشاه 14 دیماه 96


تظاهرات مردم غیور مشهد در 14 دیماه 96


خروش مردم رشت در هشتمین روز اعتراض 14 دیماه 96


قیام شبانه شاهین‌شهری‌های متعصب 14 دیماه 96


قیام مردم مظلوم قم در 14 دیماه 96


تظاهرات مردم غیور کامیاران در 14دیماه 96


تظاهرات مردم بوکان در 14 دیماه 96


گوگوش خواننده محبوب ایرانیان در حمایت با اين راه اگر با هم بمانيم 14 دی ماه 96


ويدئوی پخش نشدە از تظاھرات حق طلبانە تویسرکان