اعتراضات مردم شهرهای مختلف ایران 16 دی ماه 1396

 تهران

تحصن شبانه روزی طرفداران دراویش کنابادی دستگیر شده دریافتی 16 دی مفابل زندان اوین

کرج

گوهردشت مرگ بر خامنه‌ای قیام و خروش ادامه دارد 16 دیماه 96

 ماهشهر

خیزش مردم قهرمان بندر ماهشهر علیه ظلم و ستم 16 دیماه 96

 درود

مراسم تشیع جنازه احسان خیری از شهدای مردم لر در دورود 16 دیماه 96

 اهواز

خروش مردم اهواز با شعار ایرانی با غیرت حمایت حمایت 16 دی 96

گیلانغرب

تظاهرات شبانه مردم قهرمان گیلانغرب 16 دی 96

 خارج از ایران

تجمع اعتراضی ایرانیان ایالت کویینزلند استرالیا 16 دیماه 96

تجمع گسترده‌ی ایرانیان مقیم هامبورگ در 16 دی‌ماه 96

تظاهرات ایرانیان ساکن نروژ در همبستگی با مردم ایران 16 دی 96

تظاهرات مقابل سفارت ایران در لاهه و دستگیری هشت نفر توسط پلیس هلند 16 دی 96

تظاهرات اعتراضی ایرانیان استکهلم سوئد 16 دی 96

تجمع اعتراضی ایرانیان مقیم واشینگتن مقابل دفتر سازمان ملل 16 دی 96

تظاهرات ایرانیان مقیم واشینگتن مقابل کاخ سفید 16 دی 96

تجمع عزیزان ناشنوا در ترکیه مقابل کنسولگری ایران 16 دی 96

نیوزیلند حمایت از قیام سراسری مردم ایران 16 دی 96


تجمع اعتراضی ایرانیان ایالت کویینزلند استرالیا 16 دیماه 96


تحصن شبانه روزی طرفداران دراویش کنابادی دستگیر شده در مفابل زندان اوین


خیزش مردم قهرمان بندر ماهشهر علیه ظلم و ستم 16 دیماه 96


تجمع گسترده‌ی ایرانیان مقیم هامبورگ در 16 دی‌ماه 96


مراسم تشیع جنازه احسان خیری از شهدای مردم لر در دورود 16 دیماه 96


خروش مردم اهواز با شعار ایرانی با غیرت حمایت حمایت 16 دی 96


تظاهرات ایرانیان ساکن نروژ در همبستگی با مردم ایران 16 دی 96


گوهردشت مرگ بر خامنه‌ای قیام و خروش ادامه دارد 16 دیماه 96


تظاهرات شبانه مردم قهرمان گیلانغرب 16 دی 96


تظاهرات مقابل سفارت ایران در لاهه و دستگیری هشت نفر توسط پلیس هلند 16 دی 96


تظاهرات اعتراضی ایرانیان استکهلم سوئد 16 دی 96


تجمع اعتراضی ایرانیان مقیم واشینگتن مقابل دفتر سازمان ملل 16 دی 96


تظاهرات ایرانیان مقیم واشینگتن مقابل کاخ سفید 16 دی 96


تجمع عزیزان ناشنوا در ترکیه مقابل کنسولگری ایران 16 دی 96


نیوزیلند حمایت از قیام سراسری مردم ایران 16 دی 96