اعتراضات مردم شهرهای مختلف ایران 17 دی ماه 1396

تهران

تجمع دانشجویان با سرود یار دبستانی در مقابل زندان اوین 17 دیماه 96

تهران خیابان کارگر شمالی بالاتر از پارک لاله 17دی‌ماه

 کرج

حمله سرکوب‌گران به تجمعات مسالمت‌آمیز مردم در کرج 17 دی 96

خروش مردم غیور کرج علیه ظلم، بیداد فقر و فلاکت 17 دی 96

اهواز

 تظاهرات کودکان دانش‌اموز یکشنبه 17 دیماه 96 

 ماهشهر

درگيرى مردم ماهشهر با ماموران در پى كشته شدن دو تن از معترضین 17 دی ماه 96

بلوچستان

تظاهرات دانش آموزان مدارس ابتدايى مناطق محروم بلوچستان 17 دیماه 96

 خارج از ایران

تجمع ایرانیان مقابل کنسولگری ایران در استانبول 17 دیماه 96

تجمع ایرانیان لاس وگاس به حمایت از مردم ایران 17 ی 96

حمایت ایرانیان اتریش از خیزش سراسری مردم ایران 17 دی 96

جمعی از فعالین سیاسی در اسلو 17 دی 96

تجمع گسترده ایرانیان مقیم دانمارک 17 دیماه 96

تجمع ایرانیان مقیم برمن آلمان 17 دیماه 96

تظاهرات بزرگ ایرانیان ساکن کالیفرنیا 17 دیماه 96

میدان حقوق بشر وین تجمع جمعی از ایرانیان 17 دیماه 96

تظاهرات علیه حکومت ایران در لندن با شعارهایی علیه بی‌بی‌سی 17 دیماه 96


تجمع ایرانیان مقابل کنسولگری ایران در استانبول 17 دیماه 96


تجمع دانشجویان با سرود یار دبستانی در مقابل زندان اوین 17 دیماه 96


تظاهرات دانش آموزان مدارس ابتدايى مناطق محروم بلوچستان 17 دیماه 96


 تظاهرات کودکان دانش‌اموز یکشنبه 17 دیماه 96


درگيرى مردم ماهشهر با ماموران در پى كشته شدن دو تن از معترضین 17 دی ماه 96


حمله سرکوب‌گران به تجمعات مسالمت‌آمیز مردم در کرج 17 دی 96


خروش مردم غیور کرج علیه ظلم، بیداد فقر و فلاکت 17 دی 96


تجمع ایرانیان لاس وگاس به حمایت از مردم ایران 17 ی 96


حمایت ایرانیان اتریش از خیزش سراسری مردم ایران 17 دی 96


جمعی از فعالین سیاسی در اسلو 17 دی 96


تجمع گسترده ایرانیان مقیم دانمارک 17 دیماه 96


تجمع ایرانیان مقیم برمن آلمان 17 دیماه 96


تظاهرات بزرگ ایرانیان ساکن کالیفرنیا 17 دیماه 96


میدان حقوق بشر وین تجمع جمعی از ایرانیان 17 دیماه 96


تظاهرات علیه حکومت ایران در لندن با شعارهایی علیه بی‌بی‌سی 17 دیماه 96


تهران خیابان کارگر شمالی بالاتر از پارک لاله 17دی‌ماه