ویدئوهای منشور و اساسنامه کانون

ویدئو کلیپ منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ویدئو کلیپ منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با توجه به فشارهای روز افزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نقض حقوق بشر که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران انجام میگیرد ، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از ایرانیان آزادی خواه و مستقلی است که با باور به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن و با اعتقاد راسخ به :

1-آزادی های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
2-برابری حقوق زنان و مردان
3-جدایی دین از دولت
4-حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی
اقدامات ذیل را در دستور کار خود قرار داده است :
1-آگاهی رسانی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه ها
2-برگزاری جلسات سخنرانی و میزکتاب به منظور اگاهی رسانی و افشاگری
3-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
4-مبارزه با انواع تبعیض ها ( راسیسم)
5-دفاع از حقوق پناهندگان، پناهجویان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست همکاری شما آزادی خواهان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می نماییم تا در افشا موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه ریزی شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران انجام می شود در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران همراه و همگام یکدیگر باشیم.

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

شرح 30 ماده ی اعلامیه جهانی حقوق بشر بطور خلاصه

ماده 1: همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند.
ماده 2: عدم تبعیض از هر حیث ( نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده ، ملیت، ثروت، ولادت یا …)
ماده 3: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
ماده 4: برده داری ممنوع
ماده 5: شکنجه ممنوع
ماده 6: همه دارای حقوق انسانی هستیم ، در هر کجا که باشیم .
ماده 7: همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بطور یکسان از حمایت قانون برخوردار شوند.
ماده 8: رعایت حقوق انسانی توسط قانون و هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه را دارد.
ماده 9: عدم توقيف، حبس يا تبعيد غیر قانونی
ماده 10: حق محاکمه قانونی ، مساوی برای همه
ماده 11: اصل، برائت است و هیچ‌کس مجرم(بزهکار) شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
ماده 12: عدم دخالت در احوال شخصی
ماده 13: هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
ماده 14: حق پناهندگی برای نجات جان و زندگی از تعرض دولتی
ماده 15: حق انتخاب ملیت و تابعیت
ماده 16: حق انتخاب همسر و تشکیل خانواده که رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و باید از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.
ماده 17: هر شخص، منفردا یا به طور اجتماع حق مالکیت دارد. احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود.
ماده 18: حق آزادی اظهار عقیده ، فکر، وجدان و مذهب
ماده 19: حق آزادی بیان اندیشه ، بدون بیم و اضطراب
ماده 20: هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمت آمیز تشکیل دهد.
ماده 21: حق انتخاب و مردمسالاری ، هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند ، مشارکت نماید .
ماده 22: هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد.
ماده 23: هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
ماده 24: هر کسی حق استراحت ، فراغت و تفریح طبق محدودیت معقول ساعات کار و مرخصیهای ادواری، با اخذ حقوق را دارد .
ماده 25: حق خوراک ، مسکن ، مراقبتهاي طبي و خدمات لازم اجتماعي برای همه
ماده 26: حق تحصیل رایگان برای همه
ماده 27: (حق تکثیر و کپی رایت) ، حمایت از منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری .
ماده 28: حق داشتن دنیایی سالم ، زیبا و آزاد برای همه
ماده 29: حق مسئولیت نسبت به جامعه طبق مقاصد و اصول ملل متحد
ماده 30: عدم تفسیر مواد به نفع دولتها یعنی هیچکس نمیتواند حقوق بشر را از ما بگیرد .
تهیه کنندگان : نگار کلایی و مریم مرادی
تدوین : محمد گلستانجو