دریچه ای رو به اگاهی (حقوق بشر و چرائی آگاهی از حقوق فردی)

حقوق فردی چیست ؟ و جرا باید از حقوق فردی خود آگاه باشیم ؟
آگاهی یافتن از حقوق فردی چگونه میتواند بسترهای مناسب رشد و تکامل را در جامعه شکل دهد ؟
یکی از وظایف دولتها ، احترام به حقوق افراد و تامین آزادی های فردی است که در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بنام حقوق ملت بدان اشاره گردیده است . آیا شرایط کسب آگاهی از حقوق فردی و مطالبه آن در جامعه کنونی ایران امکان پذیر است ؟
نظر به کارنامه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ، دلایل ترس دولت از آگاهی یافتن افراد برای چیست ؟

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
میهمان برنامه : میهمانان برنامه : اقای امیر قیام لو : سخنگوی نهضت دموکراسی توحیدی در اروپا – اقای منوچهر شفایی : پژوهشگر و فعال حقوق بشر
با اجرای : خانم مریم مرادی
تدوین : محمد گلستانجو

این نوشته در کلیپ ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.